Vandskade - oversvømmelse

Har du oversvømmelse / vandskade i dit hus, kælder mm.? 
Beredskabet - Brand & Redning
AKUT telefon nr.  70 200 112

 
BRAND & REDNING 
benyttes mere og mere ved  opgaver til assistance ved
vandskader, på motorveje og i kældre også hos private mm.


Vand på kørebanen pumpes væk.

 
Køretøjerne M1 Sprøjte I3 redningsvogn og V2 Vandtankvogn

 
Redningsvogn til trækning af Vandskadetrailer med ekstra
pumper

Materiellet til vandskader, er udover de store pumper på
sprøjterne, en opbygget trailer, som vi kalder
VANDSKADETRAILER.


Vandskadetrailer traileren indeholder følgende:

På tag:
1 B-sugeslange 4 m
2 B-sugeslanger 
4 gulvskrabere
2 koste
2 skovle
I traileren:
6 stk. dykpumper
1 stk. 200 minutliter Hondapumpe
1 2kw El-generator
1 stk. Rhonda 550 vandsuger
1 stk. Nilfisk vandsuger
5 A-slanger
20 Bslanger
10 C-slanger 
5 D-slanger 
A/B forgrener
B/C forgrener
B/C afgrener
C/D forgrener 
Gummistøvler
Gummihandsker mm 

Ud over vandskadetraileren har BRAND & REDNING  
2 store motorsprøjter, samt 4 bærbar pumper

 
Sprøjte M1 pumpekapacitet 2000 l i minuttet

Sprøjte M17 pumpekapacitet 3200 l i minuttet

 
Redningsvogn I3 til trækning af Vandskadetrailer
med de ekstra pumper 

 

 

Undermenu