BRAND & REDNING

Velkommen til BEREDSKABET ApS
logo-2021-brand-&-redning.jpg
logo for BRAND & REDNINGs afdelingen
BEREDSKABET kan tilbyde både
Liggende og Siddende befordring / Sygetransport
Til borgere der skal til akut aflastning eller genoptræning mm.
Bestillings mail for kørselsopgaver:
info@beredskabs.support
BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akuttelefon 70 262 911 
til Vagtcentralen der alarmerer mandskabet.
AT51-001.jpg
AT51 liggende transport
Beredskabets profil

Firmaprofil for BEREDSKABET

Firmaet yder afhjælpende opgaver, såvel rådgivning, som er et alternativ til de etablerede beredskaber med løsninger indenfor:

Hjemmeplejen:
* Assistance med tunge løft / forflytninger for hjemmeplejen
* Siddende og liggende sygetransport
* Akut udbringning af hjælpemidler for kommunerne
* Hjemtransport af hjemmeplejebiler ved nedbrud
* Rustkørsel i indland og udland

Rustkørsel for Rigspolitiet:
* Rustkørsel på Sjælland

Skybrud:
* Pumpeassistance ved oversvømmelser

Vagter:

* Brandvagt som (sikkerhedsvagt ved svejsning og taglægger)
* Brand- og førstehjælpsvagt ved store Events
* Brand- og førstehjælpsvagt ved motorløb m.m. 

Kurser:
* Krisehåndteringskursus
* Førstehjælpskurser
* Elementær brandkurser

Rådgivning:

* Brandteknisk rådgivning
* Vurdering/rådgivning af risikobaseret dimensionering

Planlægning:
* Pladsfordelingsplaner
* Beredskabsplaner
* Beredskabsmapper
* Sundhedsberedskabsplaner

Beredskabet benytter sig af faste medarbejdere samt af en pulje
af tidligere beredskabschefer og ledere med mange års erfaring
i Beredskabs-mæssige forhold samt kommunal sagsbehandling.

 Bellahøj Kræmmermarked 2019

BEREDSKABET kan tilbyde både 
førstehjælps- & brandvagt ved event, kræmmermarkeder,
byfester, koncerter og sports arrangementer

 Ballerup Kræmmermarked 2016

 Ballerup Kræmmermarked 2016


Natbillede ved filmoptagelse "Gray Zone" med sprøjten M17


Indgang til mandskabsstuen

BEREDSKABETs kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akut-
vagttelefon 70 262 911

 
Rustvogne L1 L2 og L3 samt A4